De Wereld van...  westerse Kunstschilders

     
 


 

 


Vaas bloemen
Pieter Breughel
1525-1569

Welkom,

dit is de startpagina van De Wereld van... westerse kunstschilders.
Aan diverse kunstschilders ga ik een aparte webpagina wijden.
Te beginnen met de nederlandse kunstschilders
en daarvan Jeroen Bosch.Deze site is dan ook bijna klaar.
Daarna volgen in de loop van het jaar de andere kunstschilders.
Ik heb er veel plezier aan en ik hoop jullie ook.
Ger Kok
@ Vlijmen 2013

 

De kunstschilders waar ik nu mee bezig ben zijn:

14e en 15e eeuw

Jeroen Bosch *1450 +1516
Jan Van Eyck *1390 +1441
Rogier van der Weyden *1399  +1464

16e eeuw

Lucas van Leyden * 1494 +1533
Pieter Breughel *1525 +1569

17e eeuw

Rembrandt van Rijn *1606 +1669
Jan Steen *1626 +1679
Johannes Vermeer *1632 +1675
Antoon van Dyck *1599 +1641
Peter Paul Rubens *1577 +1640
Ferdinand Bol *1616 +1680
Gerard Dou *1613 +1675
Frans Hals *1580 +1666
Paulus Potter *1625 +1654

18e eeuw

Cornelis Troost *1697 +1750

19e eeuw

Vincent van Gogh *1853 +1890

20e eeuw

Carel Willink *1900 +1983

21e eeuw

Karel Appel * 1921 +2006

 

PS.Je kunt op de namen links of op de zelfportretten klikken om naar de aparte pagina's te gaan.
Met Jeroen Bosch moet dat dus nu al lukken.

 

 

 
 
 
 
 
 

Jeroen Bosch

1450 - 's-Hertogenbosch
1516 - 's-Hertogenbosch

Noordelijke Renaissance


 

Jan Steen

1626 - Leiden

1679 - Leisen

Barok

Johannes Vermeer

1632 - Delft

1675 - Delft

Barok - Oude Hollandse Meester

 

 

 

 
 
Vincent van Gogh

1853 - Zundert

1890 - Auvers sur Oise(Fr)

Post Impressionisme


Jan van Eyck

1390 - Maaseik

1441- Brugge

Noordelijke Renaissance


Rogier van der Weyden

1399 - Doornik

1464 - Brussel

Vlaamse Primitieven
Noordelijke Renaissance 

 
 
Lucas van Leyden

1494 - Leiden

1533 - Leiden

Noordelijke Renaissance


Pieter Breughel

1525 - Bree

1569 - Brussel

Noordelijke Renaissance


 

Gerard Dou

1613 - Leiden

1675 - Leiden

Barok

 

 

 

Antoon van Dyck

1599 - Antwerpen

1641 - Londen (Eng)

Barok

Frans Hals

1580 - Antwerpen

1666 - Haarlem

Barok - Oude Hollandse Meester


Ferdinand Bol

1616 - Dordrecht

1680 - Amsterdam

Barok

 

 

 

 
 Rembrandt van Rijn

1606 - Leiden

1669 - Amsterdam

Barok - Oude Hollandse Meester


Peter Paul Rubens

1577 - Siegen(Dld)

1640 - Antwerpen

Barok


 

Cornelis Troost

1697 - Amsterdam

1750 - Amsterdam

 

   
 

 
Paulus Potter

1625 - Enkhuizen

1654 - Amsterdam

 


Karel Appel

1921 - Amsterdam

2006 - Zürich (Zw)

 

 

Carel Willink

1900 - Amsterdam

1983 - Amsterdam

 


 

Overzicht van de geschiedenis
van de schilderkunst en de schilderstijlen

Schilderstijl

Typering

Voorbeelden

Prehistorie

Steentijd - IJzertijd - bronstijd

Rotswandschilderingen

Veelal jachttaferelen. Ook weergave van stammentradities.

Lascaux
Altamira
Dordrecht in Zuid-Afrika
Creswell Crags

Oudheid

Oud-Egyptische schilderkunst

Een kunst in dienst van goden en doden. Voorstellingen van religieuze aard, onder vorm van beeldverhaal, in reliëfs en in fresco's op droge wand.

mastabagraven - Licht van Aton.

Oud-Griekse schilderkunst
vanaf de
7e eeuw v.Chr.

Idealistische vormgeving, ordening, anatomie, naakten. Beschilderd vaatwerk: zwartfigurig op rode achtergrond of roodfigurig op zwarte achtergrond.

Attische stijl

Etruskische schilderkunst
8e t/m 5e eeuw v. Chr

Mensen, dieren, natuur, beweging, sensualiteit, individualisme, dynamiek in grafschilderingen

Etruskische tomba's.

Romeinse schilderkunst

Psychologisch portret, actualiteit, landschap, legende, mythologie, stilleven; frivoliteit, dreigende ondergang, vroeg-christelijke thema's. Mozaïekkunst als vloerbekleding.

Pompeii - catacomben - Domus Aurea

Vroege Middeleeuwen

Karolingische renaissance, 8e/9e eeuw n. Chr.

Boekverluchtingskunst in miniatuurschilderingen.

Ada-Evangelarium - Godescalc-Evangelarium.

Romaanse stijl

Zonder ornamentiek. Gestilleerde mensen- en dierenfiguren binnen vele variëteiten van blad- en bloemenornamenten.

Catalonië/fresco - Moralia in Job - Etienne Harding - Meesters van Tahull

Byzantijnse kunst

Mozaïeken verkozen boven fresco's. - Iconen: zowel profane als religieuze.

San Vitale te Ravenna.

Islamitische kunst

Alleen profaan karakter. Muurschildering meestal als abstracte decoratie, vaak voluptueus van karakter.

Qusair'Amra - Ali Qapu (Isfahan).

Middeleeuwen

Gotiek

Paneelschilderkunst: erg schematische voorstelling met weglaten van details.

Einde 14e eeuw: natuurlijk milieu, interieur, landschap met uiterst nauwgezette weergave van werkelijkheid.

Melchior Broederlam - Santa Maria Novella

Italië

Fresco's, sterk onder Byzantijnse invloed: statische voorstelling, vlakke achtergrond.

Giotto - Cimabue - Duccio - Ambrogio Lorenzetti - Orcana - Simone Martini

Duitsland

Laat-gotiek: madonna's, bijbelverhalen en heiligenfiguren, geplaatst in natuur, in kerk- of wooninterieur, niet meer op vlakke achtergrond. Gebruik van olieverf brengt breed kleurengamma.

Meester Bertram von Minden - Konrad von Soest - Meester Francke- Stephan Lochner - Matthias Grünewald - Konrad Witz - Lukas Moser - Martin Schongauer

Frankrijk

Fresco: muur- of gewelfschilderij, aangebracht op nog vochtige verse kalk, zodat de verf niet op de muur ligt, maar in de kalk dringt.

Paneelschilderij: verplaatsbare voorstelling op houten paneel, meestal geschilderd voor altaren. Miniatuur: figuratieve versiering in middeleeuwse handschriften, later ook gewoon klein schilderwerkje.

Claus Sluter - Jean Maloyel - Henri Bellechose - Nicolas Froment - Jean Fouquet - Enguerrand Charenton

Vlaamse Primitieven

Uiterst realistische weergave met vaak mystieke beleving. Invoeren van de eerste olieverf. Daarvoor werd tempera gebruikt.

Jan Van Eyck, ca. 1390-1441 - Rogier van der Weyden, ca. 1400-1464 - Hans Memling - Gerard David, ca 1465 - ca 1495 - Dirk Bouts - Petrus Christus - Hugo van der Goes - Quinten Matsys

Noordelijke Nederlanden

Demonische wereld

Meester der Virgo inter Virgines - Geertgen tot Sint Jans, ca 1465 - ca 1495 - Albert Ouwater - Jeroen Bosch

Renaissance schilderkunst
14e eeuw - 15e eeuw - 16e eeuw

Renaissance

Onder impuls van het gelijklopend Humanisme: teruggrijpen naar de elementen van de kunst van de klassieke Oudheid.

Michelangelo - Sandro Botticelli - Paolo Veronese - Rafaël Santi - Jan van Scorel - Lucas van Leyden - Pieter Bruegel de Oude

Vroege Renaissance 15e eeuw

 

Sandro Botticelli - Domenico Ghirlandaio - Paolo Uccello - Piero della Francesca

Hoog-Renaissance 16e eeuw

 

Michelangelo Buonarroti- Rafaël Santi - Leonardo da Vinci - Giorgione - Titiaan - Giovanni Bellini

Noordelijke Renaissance

 

Jan van Eyck - Rogier van der Weyden - Hieronymus Bosch - Albrecht Dürer

Maniërisme

 

El Greco, Michelangelo

17e eeuw

Barok

Nieuwe stijl ontstaan onder invloed van de Contra-reformatie en gekenmerkt door overdadige versiering om de beweging te accentueren, vooral bereikt door de kleuren, de versiering en het licht-schaduweffect.

Pieter Pauwel Rubens - Rembrandt van Rijn - Johannes Vermeer - Jan Steen - Frans Hals - Pieter Claesz - Willem Claesz Heda - Francisco Goya - Caravaggio - Velazquez - Annibale Carracci

Caravaggisme

Gebaseerd op de revolutionaire stijl van de Italiaanse meester Caravaggio

Caravaggio - Rembrandt - Utrechtse caravaggisten -

Italianisanten

Groep Noord-Europese landschapschilders

Cornelis van Poelenburgh - Bartholomeus Breenbergh - Nicolaes Berchem- Adam Pynacker - Jan Both - Jan Baptist Weenix - Jan Asselijn - Karel Dujardin

18e eeuw

Rococo

Laatste fase in de evolutie van de Barok, ontstaan in Frankrijk na Lodewijk XIV, waarbij de plechtstatigheid vervangen werd door speelsheid in frissere pastelkleuren, licht stucwerk, rocaille, verguld houtsnijwerk en slingers.

Antoine Watteau - François Boucher - Jean Fragonard

19e eeuw

Classicisme

Reactie op de Rococco-stijl, vooral in Frankrijk (Louis XVI en Empire), tussen 1770 en 1830.

Dominique Ingres - Jacques Louis David

Romantiek

Zuiverheid en rationele compositie uit het Classicisme worden verdrongen door gevoel en verbeelding.

Eugène Delacroix- Caspar David Friedrich - Philipp Runge - William Turner - John Constable - Theodore Géricault - Francisco Goya - Antoine Wiertz - Louis Gallait - Arthur Navez

Academisme of Neoclassicisme

Eclectische school: elementen van classicisme en romantiek, met soms aanzetten tot "realisme" en "symbolisme".

William-Adolphe Bouguereau - Jean-Léon Gérôme - Lawrence Alma-Tadema - John William Waterhouse - John William Godward - Prerafaëlieten

Realisme - vanaf 1830

Weergeven van de ter plaatse waar te nemen werkelijkheid.

Barbizon - Théodore Rousseau - Jean François Millet - Charles-François Daubigny - Camille Corot -Louis Artan - Hippolyte Boulenger - School van Tervuren

Impressionisme

*                   Reactie tegen het academisme (nationalistische romantiek).

*                   Creëren van een welbepaalde tijdsindruk.

*                   Banaliseren van de thema's.

*                   Kleuren naast elkaar, zonder vermenging.

*                   Schilderen en tekenen ter plaatse.

Eugène Boudin - Johan Barthold Jongkind - Édouard Manet - Edgar Degas - Claude Monet - Camille Pissarro - Berthe Morisot - Paul Cézanne - Pierre-Auguste Renoir - Mary Cassatt - Alfred Sisley- Ecole de Rouen

Postimpressionisme, Pointillisme in Frankrijk

Wetenschappelijk uitwerken van de kleurenschakeringen en -nuances, door het naast elkaar plaatsen van de kleurstippen, zonder enige vermenging, noch vooraf op het palet, noch op het doek zelf.

School van Pont-Aven - Les Nabis- Vincent Van Gogh - Paul Gauguin - Georges Seurat - Paul Signac

Neo-impressionisme, 2e helft 19e eeuw in andere landen

Opeenvolging van bewegingen als Pointillisme, School van Pont-Aven, Les Nabis, Haagse en Larense scholen, die zich alle onledig hielden met de analyse van het licht en de kleur van de impressionisten.

Willy Schlobach - Willy Finch - Les XX - Octave Maus - James Ensor - Guillaume Vogels - Theo Van Rysselberghe - Jan Toorop - Theodoor Verstraete - Periclès Pantazis - Groupe de Lagny - Edouard Cortes - Hendrik Jan Wolter

Haagse School

Aantal schilders die de impressionistische stijl en technieken uitwerkten in de omgeving van Den Haag, tussen 1860 en 1900.

Jacob Maris - Matthijs Maris - Willem Maris - Johan Hendrik Weissenbruch - Jan Weissenbruch -Hendrik Mesdag - Jozef Israëls - Bernard Blommers - Johannes Bosboom - Amsterdamse Joffers

Larense school

Aantal schilders die, ca.1880-85, onder leiding van of geïnspireerd door Albert Neuhuys en Anton Mauve tezamen werkten in de omgeving van het landelijke Laren.

Albert Neuhuys - Anton Mauve

De Amsterdamse Impressionisten

Enkele deelnemers aan de Haagse School weken uit naar Amsterdam.

George Breitner - Floris Hendrik Verster - Isaac Israëls - Amsterdamse Joffers

Symbolisme

Reactie op het Impressionisme

William Blake - Pierre Puvis de Chavannes - Gustave Moreau - Edvard Munch - Odilon Redon - Jan Toorop - Fernand Khnopff - Emile Fabry - Constant Montald - Leon Spilliaert - Xavier de Mellery William Degouve de Nuncques

Sezession

Separatistische beweging, eind 19e eeuw, t.o.v. heersende conservatisme (academisme), vooral in Duitsland.

Gustav Klimt - Egon Schiele - .

Art-Nouveau, ook genoemd Jugendstil of Modern Style

Optimische schilderstijl. Geen gebruik van symmetrie. Voorkeur voor veel ornamenten, waarbij krullerige vrouwen-, bloem- en vogelmotieven domineren.

Gustav Klimt - Aubrey Beardsley - Alphonse Mucha - Henri de Toulouse-Lautrec - Victor Horta - Charles Rennie Mackintosh - Hector Guimard - Henry van de Velde - Paul Cauchie - Akseli Gallen-Kallela

De Zwervers

Russische groep schilders die kunst dichter bij de mensen proberen te brengen eind 19e-begin 20e eeuw. Veel maatschappijkritisch werk.

Ilja Repin - Nikolaj Ge - Archip Koeindzji - Ivan Kramskoj - Isaak Levitan - Vasili Perov - Valentin Serov - Ivan Sjisjkin - Vasili Soerikov - Viktor Vasnetsov

20e eeuw

Expressionisme

De kunstenaar geeft vooral zijn eigen gevoelens weer, bijvoorbeeld door niet realistisch kleurgebruik en het accentueren van vervormingen in het beeld.

Die Brücke - Der blaue Reiter - Latemse Scholen - Constant Permeke - Gustaaf De Smet - Frits Van den Berghe- Bergense School - De Ploeg (Groningen) - Jan Altink - Johan Dijkstra - Willem Hofhuizen - Hendrik Werkman - Jan Wiegers - Marcel Caron - Max Beckmann - Conrad Felixmüller - Ludwig Meinder - Otto Dix - Max Pechstein - Oskar Kokoschka

Fauvisme

Gebruik van scherp tegenover mekaar contrasterende kleurenmassa's, dikwijls direct op doek zonder enige tekening.

Les Fauves - Henri Matisse - Kees van Dongen - Brabantse Fauvisme - Rik Wouters

Animisme

Reactie op het Vlaamse expressionisme, waarbij men de vervormingen en de aardse kleur afwijst en de persoonlijke vertedering accentueert.

Albert Van Dyck - War Van Overstraeten

Nervia

Waalse beweging uit 1928 voor de herwaardering van het classicisme

Louis Buisseret - Anto Carte

Sociaal Realisme

Niet-geïdealiseerde, objectieve weergave van de sociale toestanden in de maatschappij.

Constantin Meunier - Eugeen Laermans - Pierre Paulus - Newlyn Group.

Neue Sachlichkeit

Fanatiek objectief realisme, zonder enige idealiteit. Neigend naar grimmig cynisme. Scherpe omtrekken.

Lucian Freud - Otto Dix - George Grosz

Avant Garde

De eerste Russische avant-gardebeweging ontstond in 1907 als reactie op het naturalisme en de dromerijen van de symbolisten. De avant-garde zet zowel de plastische kunsten als het theater, de architectuur, de film, de fotografie, de poëzie en het design op zijn kop. Kent vervolgens verschillende etappes: neoprimitivisme, czannisme, Russisch fauvisme, cubo-futurisme, suprematisme, constructivisme. Vormt de aanzet tot de abstracte kunst.

Natalja Gontsjarova - Aleksandr Larionov - Pavel Filonov - Kasimir Malewitsj - Vladimir Tatlin - Aleksandra Ekster - - Ljoebov Popova - Olga Rozanova - Aleksandr Rodtsjenko - Pevsner

Abstracte Kunst

Abstraheren van figuratieve elementen of het totale beeld tot al of niet contrasterende of harmonieuze kleurschakeringen. Men onderscheidt "warme" of "lyrische" abstractie (kleurrijke) naast "koude" abstractie (vaak monochrome geometrische figuren).

Piet Mondriaan - Georges Vantongerloo - Wassily Kandinsky - Louis Van Lint - Victor Servranckx - Paul Klee - - Gilbert Decock - Gilbert Swimberghe - Willem de Kooning - Jackson Pollock

Rayonisme

Abstracte Russische beweging, omstreeks 1911, gebruikmakend van parallelle kleurstralen.

Michael Larionov - Natalja Gontscharova

Orphisme

Lyrisch abstracte compositie van uitsluitend contrasterende kleuren.

Robert Delaunay - Sonia Delaunay - Frantisek Kupka - Francis Picabia

Suprematisme

Het zuivere gevoel wordt uitgedrukt door eenvoudige vormen en pure kleuren: vierkant, rechthoek, bolschijf, kruis en winkelhaak. Russische abstractie.

Kasimir Malewitsj - Ivan Kljoen

Constructivisme

Geometrische abstracte beweging in Rusland, tussen 1917 en 1921, die door constructies van losse vormen ruimtelijke beweging wilde suggereren.

Vladimir Tatlin - El Lissitsky - Naum Gabo - Albert Pevsner - László Moholy-Nagy

Bauhaus

Onderwijs gericht op industriële vormgeving.

Walter Gropius - Johannes Itten

Kubisme

Plastisch-geometrische vormen in landschappen. Hoekige, expressieve lijnen en vlakken, los van perspectief, leidend naar half-abstractie.

George Braque - Juan Gris - Fernand Leger - Francis Picabia - Pablo Picasso - Louis Marcoussis - Jean Metzinger - Albert Gleizes - Robert Delaunay - Raymond Duchamp-Villon - Jacques Villon - Section d'or - Amedeo Modigliani

Dadaïsme

Contesteren tegen de gevestigde kunstwaarden, door samenbrengen van verwarrend onrealistische elementen, in onder andere readymade-stukken.

Marcel Duchamp - Kurt Schwitters - Man Ray - Theo van Doesburg

Assemblage-kunst

Schijnbaar toevallig ongelijksoortige voorwerpen bij elkaar brengen tot nieuw figuratief of geabstraheerd beeld.

Marcel Duchamp - Kurt Schwitters - Joseph Cornell - Paul Joostens - Camiel Van Breedam

Futurisme

Reactie, uit Italië, tegen elk conservatisme, gericht naar de toekomst van het moderne leven. Benadrukken van de beweging, door de opeenvolgende fasen in één moment samen te vatten. Verwerping van het te statige kubisme.

Carlo Carra - Umberto Boccioni - Luigi Russolo - Giacomo Balla - Gino Severini - Puteaux-groep

Pittura metafisica

Reactie tegen het futurisme. Creëren van alternatieve werkelijkheid door voorwerpen uit de werkelijke wereld in verband te brengen met de droomwereld en het onderbewuste.

Giorgio de Chirico

Magisch Realisme

Vorm van hyperrealistische weergave van fantastische droom- en waanbeelden.

Octave Landuyt - Jef Van Tuerenhout

Surrealisme

Inspiratie bij de nihilistische dadaïsten. Verkenning van het onderbewuste in irrationele droombeelden.

Salvador Dalí - Max Ernst - René Magritte - Paul Delvaux - Albert Carel Willink - Joan Miró - Yves Tanguy

Bio-morfische schilderkunst

Abstracte kunst ontleend aan levende organische vormen, voortkomend uit de natuur (tegenstelling tot geometrische vormen).

Joan Miró

Naïeve kunst

Schilderen op kinderlijke (ongeschoolde) manier. Zorgvuldig vereenvoudigde weergave. Niet-wetenschappelijk perspectief, heldere kleuren, nuchtere uitbeelding van gefantaseerde voorstelling. Frisse visie.

Henri Rousseau

Cobra

Accentueren van spontaneïteit en expressiviteit. Afkorting voor (Co)penhagen, (Br)uxelles en (A)msterdam.

Christian Dotremont - Pierre Alechinsky - Lucebert - Karel Appel - Asger Jorn - Corneille - Constant Nieuwenhuys - Jan Nieuwenhuys -Bengt Lindström

Op-art

Geometrisch abstracte beweging in Europa, verwant aan de Amerikaanse hard-edge painting en aan het Russische constructivisme.

Henryk Berlewi - Victor Vasarely - Jesus Raf Soto - Jan Van den Abeel - Willy Plompen - Maurits Cornelis Escher

Colorfield Painting

Willen effect van grote egale kleurvlakken uitspelen.

Barnett Newman - Mark Rothko - Josef Albers

Informele schilderkunst (Action Painting - Dripping)

Europese variant van abstract epressionisme. Hand volledig vrij bij schilder. Ook materie-schilderkunst genoemd.

Hans Hartung - Bram Bogart - Georges Mathieu - Jan Burssens - Antoine Mortier - Jackson Pollock

Existentiële kunst

Abstraheren van details uit het natuurlijke beeld, in zowel figuur als landschap, tot het blootleggen van onderbewuste of primaire ontwikkelingstadia. Bij E.k. gaat het eerder om het karakter dan wel om de stijl, zowel bij de figuratie als bij de abstractie.

Francis Bacon - Jan Burssens - Jean Fautrier - Germaine Richier - Alberto Giacometti - Bram van Velde

Fluxus

Happening, Fluxus-concerten, ideeënkunst

Joseph Beuys - George Brecht - George Maciunas - Yoko Ono - Nam June Paik

Pop-Art

Popular Art. Figuratief. Banale voorstellingen uit de consumptie tot kunst.

Richard Hamilton - Andy Warhol - Roy Lichtenstein - James Rosenquist - Jasper Johns - Mel Ramos - Peter Blake - David Hockney

Kapitalistisch realisme

West-Duitse Pop art, trivia en politieke thema's realistisch weergegeven

Gerhard Richter, Sigmar Polke, Konrad Lueg, Wolf Vostell

Nieuwe figuratie

Nieuwe vorm van ruimtelijke schepping: afwijzen van traditioneel perspectief, inbrengen van ruimte-suggestie door schilderkunstig vreemde objecten en abstraheren tot silhouet-vormen.

Reinier Lucassen - Siet Zuyderland - Sipke Huismans - Roger Raveel - Etienne Elias - Raoul De Keyser - Alphons Freymuth - Pieter Holstein

Hyperrealisme

Realisme weergegeven met fotografische nauwkeurigheid.

Chuck Close - Domenico Gnoli - Jan Bentener - Marcel Maeyer - Roger Wittevrongel - Anton Declerck - Damien Hirst

Arte Povera

Wil bewustwording bij toeschouwer opwekken. Zoekt naar direct verband tussen natuur en cultuur. Beperkt tot Italiaanse kunstenaars.

Michelangelo Pistoletto - Jannis Kounellis - Mario Merz - Marisa Merz - Giuseppe Penone - Luciano Fabro -

Minimal Art

Creatie van specifieke objecten in de ruimte en hun invloed op deze ruimte, met gebruik van industrieel vervaardigde materialen.

Donald Judd - Robert Morris - Dan Flavin - Sol LeWitt - Carl Andre

Fundamentele Kunst

Aandacht vooral voor techniek en middelen als doek, verf, textuur, formaat, vorm, lijn.

Robert Mangold - Robert Ryman - Armando - Raimund Girke - Dan Van Severen - Raoul De Keyser - Marcase - Marthe Wery - Alan Green

Outsider Art

Ook Art Brut genoemd. Kunst die los staat van enige culturele invloed en als puur, non-conformistisch uit een artistiek isolement ontstaat.

Jean Dubuffet - Willem Van Genk - Pascal Tassini - Silvain Cosijns - Heide De Bruyne

Nieuw realisme

Dadaïstische inslag. Producten en beeldmiddelen van de moderne maatschappij, veelal destructief toegepast door aftakelen of gedeeltelijk vernietigen.

Yves Klein - Arman - Niki de Saint Phalle - Paul Van Hoeydonck - Pat Andrea - Peter Blokhuis - Walter Nobbe - Jurjen de Haan - Maarten van Dreven

Conceptual Art

Kunst beperkt tot de idee als realisatie. Belangrijke plaats aan informatie. Kunstvoorwerp is niet verkoopsartikel.

Joseph Kosuth - Joseph Beuys - Jef Geys - Jacques Charlier - Marcel Broodthaers - Barry Flanagan - Panamarenko

De Nieuwe Wilden of Neo-expressionisme

Heropleving van wilde, expressieve schilderkunst in de jaren 1980; in scherp contrasterende onvermengde kleuren en in overrompelende tekenfiguren op grote formaten; confrontatie met Duitse geschiedenis van WO II

Georg Baselitz - A.R.Penck - Elvira Bach - Mühlheimer Freiheit - Thomas Lange - Jörg Immendorff- Anselm Kiefer

Graffiti

Spuitbusschilderen in simpele vormen en kleuren. Veelal persiflage op maatschappij.

Keith Haring - Kenny Sharf - Robert Combas - Walter Dahn - Walter Swennen

Body Art

Kunst waarbij artiest lichaam gebruikt om zijn artistieke ideeën te demonstreren.

Gilbert & George - Ger van Elk - Klaus Rinke - Yves Klein

Land art

Gebruikmaken van wat natuur oplevert: aarde, steen, hout. Ook ingreep in natuur.

Robert Smithson - Javachef Christo - Leo Copers - Jan Dibbets - Andy Goldsworthy - Richard Long - Robert Morris -

Fantasy Art

Magisch realistische kunst gebaseerd op mythologie of science fiction.

Larry Elmore - Frank Frazetta - Gerald Brom - Jonathon Earl Bowser - Keith Parkinson -Boris Valleyo - Chris Achilleos - Tom Kidd

Plasticisme

Figuratieve expressionistische weergave met over-accentuering in volume-verhoudingen.

Fernando Botero

21e eeuw

Mail-Art

Kunstvorm waarbij communicatie per post het medium is.

Ruud Janssen - Ko de Jonge - Bart Boumans - Jenny de Groot - Sonja van der Burg - Litsa Spathi

Onafhankelijk realisme

Hedendaagse stroming binnen de realistische kunst.

Evert Thielen - Henk Helmantel - Hans Deuss - Frans Koppelaar - Herman Tulp - Rein Pol - Wout Muller

Planetarisme

Multimediaal project, dat een bijdrage wil zijn aan de integratie en de synthese van diverse kunsten: schilderkunst, film, fotografie, muziek, dans, video.

Kiro Urdin

 

klik hieronder om naar de museumserver te gaan
voor musea in binnen - en buitenland

 

-made by-