Jeroen Bosch - Zijn Wereld
eind 15e - begin 16e eeuw

's-Hertogenbosch is rond 1185 gesticht
door Hertog Hendrik I van Brabant.
De naam komt oorspronkelijk alleen in Latijnse vorm voor:
 - civitas apud silvam - dat wil zeggen - stad bij het bos.
De nederlandse naam verschijnt pas rond 1300.
In 1419 en 1463 zijn er heel grote branden geweest.
In 1814 werd 's-Hertogenbosch
de hoofdstad van  de provincie Noord-Brabant.
 

Inmiddels heeft de stad 140000 inwoners op ongeveer 92 km2

 

In de tijd van Jeroen Bosch telde de stad 16000 inwoners.
Dat is voor die tijd een vrij grote stad,toen op de zevende plaats van de steden van de Nederlanden.
  
 

Waar het geboortehuis van Jeroen Bosch stond en waar hij woonde is niet met zekerheid bekend maar vermoedelijk
is hij geboren aan de Markt 29
(waar nu de bekende souvenirwinkel De Kleine Winst is)
 
1450                         2011

en woonde hij aan de Markt 61
(waar nu de schoenenwinkel Invito is)
 
1450                 2011

 

Een paar feiten over zijn stad 's-Hertogenbosch

 

1463: Grote stadsbrand die begint in het huis "De Grote Ketel" aan de Verwersstraat.

1467: Karel de Stoute doet, na het overlijden van Hertog Philips van BourgondiŽ, zijn Blijde Inkomste te 's-Hertogenbosch.

1470: Karel de Stoute bevrijdt Hertog Arnold van Gelre, na een gevangenschap van zes jaren, uit handen van diens zoon Adolf. Hij wordt in triomf te 's-Hertogenbosch ontvangen.

1477: Het door Maria van BourgondiŽ opgestelde "Groot Privilege" leidt te 's-Hertogenbosch tot opstand onder de burgers.

1481: Maximiliaan van Oostenrijk roept te 's-Hertogenbosch het veertiende Kapittel van het Gulden Vlies bijeen.

1485: Desiderius Erasmus, denker en criticus van de Katholieke kerk, verblijft tot en met 1487 als kostjongen bij de Broeders van het Gemene Leven.

1496: Philips de Schone wordt ingehuldigd als Hertog van Brabant.

1504: De stad dient als basis voor militaire operaties tegen Gelre. In de winter van 1504/1505 verblijft Philips de Schone met zijn vader Maximiliaan in de stad.

1505: De oude Romaanse Sint-Janskerk wordt afgebroken ten behoeve van de afbouw van het schip van de nieuwe Gothische kerk.

1508: Inhuldiging van Maximiliaan van Oostenrijk, na het overlijden van zijn zoon Philips de Schone in 1506 als voogd.

1512: De Geldersen trachten de stad in te nemen maar moeten zich terugtrekken.

1515: Karel de Vijfde houdt zijn Blijde Incomste als Hertog van Brabant.

-0-0-

Een paar feiten over zijn Wereld

 

1345- ca. 1500: Hoekse en Kabeljauwse twisten in Holland. Steden zijn in het algemeen Kabeljauws en vůůr een sterk centraal Bourgondisch gezag, de adel is tegen.

1450: Uitvinding van de boekdrukkunst. Gutenberg in Mainz, Laurens Jansz. Coster in Haarlem.

1451: Grote opstand in Gent tegen de centraliserende tendensen in het bewind van de Bourgondische hertog Filips de Goede.

1471: Thomas Š Kempis, leider van de beweging van de Moderne Devotie (Geert Grote, 1340-1384) in de Noordelijke Nederlanden. IJvert voor geestelijke vernieuwing in de Kerk.

1477: Dood van Karel de Stoute op het slagveld. Zijn dochter, Maria, gehuwd met Maximiliaan (vader van de latere keizer Karel V), verwerft de Nederlanden.

1481: De BourgondiŽrs onderwerpen het machtige
Hertogdom Gelre.

1483-1485: Eerste Vlaamse Opstand tegen Maximiliaan.

1488-1492: Tweede Vlaamse Opstand tegen Maximiliaan.

1492: Christoffel Columbus 'ontdekt' Amerika.

1492: Karel van Egmond, terug uit Franse gevangenschap, wordt Hertog van Gelre.

1493: De Habsburger Maximiliaan wordt keizer van het Duitse Rijk. Hertog Filips de Schone wordt Heer der Nederlanden.

1498: Vasco da Gama ontdekt de zeeweg naar Oost-IndiŽ.

ca. 1500: Leonardo da Vinci schildert zijn Mona Lisa; Michelangelo vervaardigt zijn David.

1505: Oplaaiende Gelderse Oorlog. Plundertochten, onder meer in Brabant, door zijn veldheer Maarten van Rossum.

1507: Copernicus: de aarde is niet het middelpunt, het heelal is oneindig.

1515: Karel V meerderjarig, volgt in 1519 Maximiliaan op als keizer van het Duitse Rijk.

1516: De Engelse humanist Thomas More publiceert Utopia, het denkbeeldige volmaakte land. De literaire pendant van Jheronimus Bosch' Tuin der Lusten.

1517: Maarten Luther ageert openlijk tegen de praktijken van de katholieke kerk. Een jaar later zijn er reformatorische boeken in Antwerpen verkrijgbaar.

1520/1521: De schilder Albrecht DŁrer maakt een reis door de Nederlanden en doet 's-Hertogenbosch aan. In zijn verslag noemt hij wel de Sint Jan, maar maakt geen melding van zijn vakbroeder Jheronimus Bosch.

-0-0-
 

 

 

Welkom op mijn website over De Wereld van Jeroen Bosch - © jerry cook @ vlijmen 2013